TC D.E.A.L.

Целта на проекта е да създаде виртуална платформа от материали, методи и практики в подкрепа на професионалната реализация на младите хора чрез личностно развитие. Платформата е предназначена за всички, които работят с младежи  в контекст на формално, неформално, професионално обучение и подпомагат професионалната им реализация и кариерно развитие. Повече информация на DEALTC.

4
3
2
11