МНОГО ПОВЕЧЕ СИ ПРИЛИЧАМЕ

АКРО е партньор в проекта „Много повече си приличаме”, координиран от UNA Exchange & BeDiverse.  Основната цел на проекта е да разкрие културното многообразие в Европа и да даде на младежките работници необходимите знания и умения за преодоляване на културните нагласи, които са свързани с националностите.

Обучението се проведе в Бала, Уелс, в периода 6-13.12.2019.

1
4
3
1