Учи се и помагай!

Проект „Учи се и помагай!“ е насочен към намаляване на социалната изолация на възрастните хора, които след приключване на активния си трудов живот са самотни или общуват предимно с хора на своята възраст. Проектът насърчава общуването между поколенията – младежи и възрастни хора. В рамките на проекта се създава модел на доброволчески дейности за предоставяне на услуги, пряко свързани с професионалното обучение.

Ученици от специалност “Фризьорство и козметика” от ПГ “Св. Патриарх Евтимий” – Асеновград формират група от доброволци, които работят с възрастни хора от пенсионерски клуб в Асеновград като ги съветват за прически, стил на обличане, фризьорски и козметични услуги. Децата и възрастните хора организират съвместни обучения, публични събития.

Фризьорските услуги се предлагат и чрез отдел “Социални грижи” на община Асеновград с възможност за посещения в домовете на възрастни и хора с увреждания.

Проектът допринася за повишаване на социалната ангажираност на младите хора, с грижа и толерантност към възрастните.

Неформалното обучение обогатява учениците с умения за общуване с хора от всички възрасти и социален статус, което е важна част в успешната професионална реализация. Проектът е и школа по толерантност и социална ангажираност.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

  1. Семинар за ученици „Какво ни дава доброволчеството?“
  2. Предоставяне на услуги на възрастни хора и хора с увреждания
  3. Семинар „Модата на 50-те години“
  4. Градско парти „Баба ми е фаталната жена“

Вярваме, че проектът отговаря на нуждите на старите хора от общуване и те самите ще започнат да търсят подобни форми за съвместни дейности с други възрастови групи.

Младежите ще осъзнаят предимствата на доброволчеството като безценен източник на житейски и професионален опит. Проектът позволява лесно мултиплициране и обогатяване на съвместните дейности между възрастни хора и младежи.

Проектът „УЧИ СЕ И ПОМАГАЙ!” BG05 922 се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014.

IMG_20150417_135014
55
12366761_1004921339565231_402939402_n
COVER FOTO PAGE
12226945_947990771940242_3024658843736152519_n
11221766_947990365273616_8591165286633608451_n
12196168_947990568606929_8523346699334788437_n
13