ИМПРОДРАМА

АКРО е партньор в проекта IMPRODRAMA, съфинансиран от програма Еразъм +. Основната дейност на проекта е курс за обучение, където 30 участници от 10 държави ще се срещнат в Мурзасичле между 23 февруари и 4 март, за да се запознаят с използването на методите на импровизационния театър в младежкото образование.

4
3
2
1