Дигитални номади

АКРО партнира на асоциация „Nomadways” – Франция в изследователски проект на тема дигитално номадство. Създаден да улесни разпространението на дигитално номадство в Европа посредством използването на дигитални умения и ИКТ за професионални дейности, независими от локацията.

В рамките на проекта, финансиран по програма Еразъм+, създаваме експериментираща общност, дигитална лаборатория, с цел информиране и обучение в практиките на дигиталното номадство. Процесът ще доведе до създаване на работни места за всеки участник в подходяща професионалната сфера. Обучавайки младите европейци на иновативни работни техники развиваме пригодността за заетост. Професионалният подход към различни цифрови инструменти отговаря на възникващите нужди на младите европейци и представлява нова ниша във възможностите за професионална реализация. Повече информация за участниците и дейностите на NOMADETC.

11990577_1859933707479527_1245190346115311418_n
DSC_01891
DSC_0186
12049676_1859933377479560_1023716490593096510_n