Консултантски услуги

project_management_tools

Подготовка и управление на проекти, финансирани по програма Еразъм+ на ЕК и оперативните програми в областта на образование, обучение и кариерно развитие на гражданите.

Подбор на партньорски организации, фирми и образователни институции, за провеждане на обучения и практики в чужбина.