За нас

АКРО е учредена през ноември 2013 година от група експерти в областта на неформалното образование.

Поставяме си високата цел да разширим перспективите на младите хора за успешна кариера.

Програмите ни развиват комуникационни умения, лидерство, работа в екип, инициативност, предприемачество и други социални умения и компетенции.

Насърчаваме приобщаването и междукултурното разбирателство.

Работим с всички формални образователни институции за да добавим стойност към образователния процес.