РАЗЛИЧНАТА РАБОТА С МЛАДЕЖИ

Асоциация за кариерно развитие и обучение е партньор в проект „Младежка работа с разлика”, координиран от Активна младеж Малта. Основната цел на този проект е да създаде увереност сред участниците, че младежкият театър е иновативен, креативен и алтернативен подход към учебния процес, който може да стимулира ентусиазма в процеса на обучение на младите хора.

Основната дейност е обучителен курс за 27 участници от Армения, България, Грузия, Германия, Гърция, Латвия, Румъния, Словакия, Обединеното кралство и Украйна, който се проведе от 01-07 септември в Бугиба, Малта.

Чрез този курс на обучение се предвижда участниците да могат да се запознаят с техники и методи за младежки театър и от своя страна да се чувстват уверени да планират, конструират, разработват и улесняват семинарите, за да достигнат и подкрепят изключените младежи, особено тези, които са етикетирани като отпаднали.

Участниците биха могли да засилят своето състрадание, разбиране и емпатия. След като придобият тези умения, участниците ще могат да създадат усещане за забавление и радост в процеса на обучение на младежите, с които работят. В резултат на това те ще могат да подкрепят изключените младежи, за да възвърнат ентусиазма им в процеса на учене, като по този начин ще повишат самочувствието, самооценката и самоприемането на тези младежи.

4
3
2
1