MILE

АКРО е партньор в международния проект Mi.L.E. Youthnet Hellas реализира успешно курс за обучение „Огледалото, което води до заетост“ в Едеса (Гърция) от 03.07.2018 – 12.07.2018 г. в рамките на програма Еразъм +.

37 младежи от 10 европейски страни (Италия, Испания, Унгария, Чехия, България, Словакия, Хърватия, Германия, Полша и Гърция) участваха в проект Mi.L.E., чиято цел е да обучи младежки работници, лидери, обучители, ментори, треньори, ръководители на проекти от различни европейски организации как да подкрепят и увеличат възможностите за заетост на техните членове и доброволци, като се извлече максимална полза от работата им в младежките организации.

Участниците бяха ангажирани в семинари и дейности, основани на неформални методи на обучение.

4
1
3
2