ПОТОК НА РАЗНООБРАЗИЕТО

Асоциация за кариерно развитие и обучение е партньор в проекта „Поток на разнообразието“, координиран от Асоциация „Скаутско общество“ от Таргу-Жиу и финансиран от Европейския съюз, чрез програмата „Еразъм +“.

Въпросите, които се разглеждат в рамките на проекта, са свързани с: засилване на ксенофобията в Европа през последната година, дължаща се на „Брекзит“, увеличаването на предразсъдъците на ниво държави-членки на ЕС, което също доведе до маргинализация на  на младите хора, ограничаване на знанието за традициите и обичаите в ЕС.

Целта на проекта е да насърчи културното многообразие сред младите участници като средство за развитие на Европейския съюз.

Основните цели са: повишаване на информираността на 45 младежи на възраст между 16 и 23 години за последиците от ксенофобията, насърчаване на участниците да научат други традиции от Европейския съюз, повишаване на осведомеността за европейските ценности сред младите хора и борба с предразсъдъците по отношение на другите страни-членки на ЕС.

Дейностите, в рамките на проекта, са: представяне на концепцията на Европейския съюз, семинар за ксенофобията, дискусии и обмен на информация за културата и традициите на страните, представени от участниците. Използват се методи за неформално обучение – дебати, ролеви игри, мозъчна атака, въпросници и др.  Участието на младите хора в дейностите допринася за придобиването следните умения: езикова и културна компетентност, развитие на творчеството, умения за работа в екип, емпатия и т.н.

Проектът има значително въздействие както върху участниците, така и върху партньорските организации. Младите хора се запознават с културното многообразие на Европейския съюз и последиците от ксенофобско отношение, преодоляват своите предразсъдъци по отношение на страните, представени в проекта чрез партньорските организации, допринасят за преодоляване на ксенофобията

4
1
2
3