ПЛАНИРАЙ, ПОДГОТВИ, НАПРАВИ!

Асоциация за кариерно развитие и обучение е партньор в проекта „Планирай, подготви, направи!”.

Основната дейност беше десет дневен младежки обмен, който се състоя на 6 до 15 май 2019 г. в Лариса, Гърция, домакин беше НПО „Участвам”. Обменът беше насочен към 30 младежи на възраст между 18 и 24 години в пет страни от ЕС – Гърция, Испания, Италия, Румъния и България. Основната цел е да се помогне на младите хора да идентифицират най-подходящите ключови компетенции, необходими за намиране на работа и да ги насърчат, да разработят теоретични и практически модели и техники за подготовка на своето резюме / кандидатстване за работа и представяне на интервю за работа. Проектът също така цели да даде възможност на младите хора да открият пълния си потенциал по отношение на предприемачеството, като се възползват от своите умения, знания и уникални характеристики. Развитието на креативността, преносимите умения, комуникацията и сътрудничеството, както и стимулирането на предприемаческия дух сред младите хора е от съществено значение, тъй като може да доведе до създаването на повече малки и средни предприятия и следователно повече възможности за работа. Освен това ръководството и подпомагането на младежите за правилната подготовка на автобиографията и мотивационното писмо е от съществено значение, тъй като всъщност това е първият им шанс да се откроят пред потенциалния си работодател.

ppp4
ppp3
ppp2
ppp1