МЕДИЙНА ГРАМОТНОСТ ЗА ГРАЖДАНСКА ЖУРНАЛИСТИКА

Асоциация за кариерно развитие и обучение приключи изпълнението на проект „МЕДИЙНА ГРАМОТНОСТ ЗА ГРАЖДАНСКА ЖУРНАЛИСТИКА.

Бумът на новите медийни технологии роди феномена „гражданска журналистика“, който се превърна в неразделна част от съвременните общества. Днес обикновените хора не само коментират публикации и съдържание, но и предоставят ресурси и информация извън обхвата на официалните медии. 

Новите медии променят начина, по който гражданите се свързват помежду си с правителствата и държавните институции. Гражданската журналистика е чудесна възможност за активно участие на гражданите в политическия дебат и демократичните процеси. Медийната грамотност е набор от умения, които дават възможност на гражданите да създават и разпространяват медийни съобщения, с които да демонстрират разбиране на специфичните качества на всяка медия и да участват като активни граждани в обществения дебат. Медийната грамотност е предпоставка за разгръщането на потенциала на гражданската журналистика.

Разработен е онлайн курс по медийна грамотност, който е достъпен в google classroom:

МЕДИЙНА ГРАМОТНОСТ 

ГРАЖДАНСКА ЖУРНАЛИСТИКА

На 22-23.10.2020 проведохме обучение в НЧ „Алеко Константинов”. На обучението присъстваха над 30 библиотекари и активисти от 20 читалища от Пловдив и областта. 

Учредени клубове по гражданска журналистика към НЧ „Св.СВ. Кирил и Методий“  гр. Баня, община Карлово, НЧ „Алеко Константинов – 1956” гр. Пловдив и Градска библиотека „Св. Паисий Хилендарски” гр. Асеновград В клубовете ще участват активни членове на читалищата и ще бъдат направени публикации по актуални теми от общността.

Проектът се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 9588 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основна цел на проекта – насърчаване на медийната грамотност и гражданското образование.

4
3
2
1