БЪДЕТЕ АКТИВНИ!

АКРО е партньорска организация в проекта „Бъдете активни“, координиран от FÉK Egyesület. Целта на проекта е да насърчи практикуването на дейности на открито, чрез които привличаме вниманието на младите хора към активен и здравословен живот. Основните дейности са  свързани с спорта и природата. Младежкият обмен се проведе в Унгария, а участниците бяха от България, Гърция, Румъния, Словакия и Унгария.

be active
be active1
be active2
be active3