МЛАДАТА ЕВРОПА

Председателят на АКРО участва в обучение „Младежите за Европа“, организирано от SALTO Ресурсен център за Източна Европа и Кавказ в партньорство с Националните агенции на Германия, Полша и Австрия за на Програма Еразмъм+ Младеж. Курсът предостави на младежките работници пространство, в което да изследват и критично да оценят различни подходи към Европа, чрез три от конструктивните  елементи: идентичност, ценности и активно участие и да въздействат и насърчат младите хора да възприемат Европа като възможност за реализация.

1
3
2
4