АНИМИРАЙ ЗА УЧАСТИЕ

АКРО е партньор в проекта Анимирай за участие, координиран от Consilium Development and Training, Великобритания. Основната цел на проекта и обучителния курс е да се развие капацита на младежките организации в използването на  анимацията като иновативен метод за неформално образование и разпространение на резултати. Това се постига чрез: обединяване на участници от Европа и обучаването им в основните техники за анимиране; откриване на потенциала на наличните ИКТ и медийни средства за създаване, тестване и приложение на анимацията в работата с младежи; повишаване капацитета на партньорите за предлагане на творчески и иновативни решения; осигуряване на по-голяма видимост и популяризиране на ежедневната работа на организациите; насърчаване на активното участие и развитие на ключовите компетентности на членовете на организациите.

DSC_2084
DSC_2060 (2)
DSC_1962
DSC_2052