Обучение

DSC_0334

Обучение на учители за ефективно използване на ИКТ в образованието за по-ефективно обучение и разпространение на знанието, преосмисляне на процеса на учене и преподаване. Стимулираме създаването, разпространението и прилагането на образователни ресурси с високо качество.

Анализ на нуждите и организиране на продължаващо обучение за професионално развитие на персонала на фирми и организации.

Обучения по ключови компетенции