НАПРАВИ СИ СЕЛФИ!

AKРO е партньор в международния проект „НАПРАВИ СИ СЕЛФИ – БЪДИ ПРЕДПРИЕМАЧ!“

Първата дейност е младежки обмен в Сърбия, на който участниците проведоха проучване на тема предприемачество, анализираха и осъзнаха воие лични умения и силни страни. Бяха обсъдени необходимите знания, умения и нагласи на успешните предприемачи. Между първата и втората фаза участниците направиха проучвания и наблюдения в своите местни общности, за да открият и набележат възможности за създаване на добаване стойност, предприемачество и пригодност за заетост. Втората фаза на обмена се състоя в Унгария. Участниците споделиха наблюденията си, добри практики, примери и опит от своите местни общности и ги трансформираха в конкретни бизнес идеи и качествени младежки проекти, които ще се реализират по програма „Еразъм +“ или национални програми за финансиране. Проектът е координиран от Országos KID Egyesület.

NATURAL TOLERANCE3
NATURAL TOLERANCE2
NATURAL TOLERANCE1
NATURAL TOLERANCE