Излез и играй!

„Излез и играй!“ си поставя за цел да подчертае значението на активния отдих и уличните игри като начин за справяне с пристрастяването към интернет и видеоигрите. Това беше постигнато по забавен, приобщаващ и поучителен начин.

Проектът се базира на уличните игри, които са популярни в различни страни, обикновено сред по-възрастните. Участващите младежи оставиха настрана компютрите и смартфоните за седмица и играха помежду си или с местните деца.  Повече информация на Come Out and Play!

8
7
6
5