МЛАДЕЖКА E-ВОЛЮЦИЯ

АКРО е партньор на италианската организация „Studenti per la cita“ в проекта „Youth E-volution“. Фокусът на проекта е върху медийната грамотност, коректното и безопасно използване на социалните медии и други уеб инструменти. Основната цел на проекта е повишаване на медийната грамотност на  младите хора, за да могат да се противопоставят на насилието и рисковете в интернет; да придобият умения за аналитично и критично мислене при боравене с информация в мрежата.

В рамките на обучението на лидери и активисти на младежки организации се предвижда изследване на новите предизвикателства, произтичащи от медийния бум на европейско и световно ниво, придобиване на умения за идентифициране на ненадеждна информация и анализиране на източници и медии, които пораждат ситуации на насилие от екстремизъм в мрежата, дефиниране на заплахите в мрежата относно личните данни. В рамките на проекта ще се създадат ръководства за подход и третиране на фалшиви новини и информация в медиите и учебни видеоклипове, които ще се популяризират на европейско и национално ниво от партньорските организации.

35114729_1898637196860303_3380462651514552320_n
4
3
2