И ТИ МОЖЕШ ДА УСПЕЕШ!

Проект „И ти можеш да успееш!”, финансиран от Български фонд за жените, предлага програма за личностно развитие на млади момичета на възраст от 14 до 20 години от ромската общност в гр. Куклен. В рамките на 6 месеца девойките участват в програма, съставена от 3 основни модула, свързани с образование и кариерно консултиране, психологическа и правна подкрепа. Партньорските организации Асоциация за кариерно развитие и обучение и СФ „Инди- Рома 97” си поставят за цел да повишат самочувствието и стремежа за себеутвърждаване на младите момичета чрез разкриване и развитие на потенциала им – личностни качества и способности. Експертите на АКРО и СФ “Инди – Рома 97” са фасилитатори и ментори в процеса на обучение.

На 10-11.06.2021 г. В центъра на СФ Инди-Рома 97 се проведе първия цикъл обучение на теми: „Личностно развитие” и „Кариерно развите”. В обучението участваха ученици от Професионална гимназия по селско стопанство и СУ “Отец Паисий”, гр. Куклен. Модул “Репродуктивно здраве и права на жените” стартира с обучение на 14 юни и продължава с индивидуални и групови срещи със здравния медиатор на община Куклен.

BGW4
BGW2
BFW3
BFW1