ИСКАШ ЛИ ДА ГРЕШИШ?

Асоциация за кариерно развитие и обучение е партньор в проекта „Wanna Meak Mistakes”, координиран от Casa Invisivel и младежката асоциация Egyesek. Основната дейност беше международен курс за обучение, който се проведе в Ерисейра, Португалия от 13 до 20 април 2019 г. Основните цели на проекта са да изследва стойността на грешките в процеса на учене през целия живот; да предлoжи инструменти за справяне с грешките, основани на техниките на импровизационнен теартър и клоунада; да проучи как тези инструменти да се прилагат в пряката работа с маргинализирани младежи, за да се насърчи тяхното включване; споделяне на добри практики и методите на неформалното обучение, които насърчават ученето от грешки/подкрепа за включване на маргинализирани млади хора; да насърчава бъдещото разработване на проекти в подкепа на  маргинализирани млади хора.

WMM4
WMM3
WMM2
WMM1