АКТИВИРАЙ!

АКРО е партньор в проект „ACTivate your soft skills“, координиран от Educational Innovation, Гърция. Фокусът на проекта беше върху преносими умения, които са много важни за предприемачеството, личностното и професионалното развитие. Основната цел на проекта беше да подчертае значението на тези умения в наши дни, особено в рамките на пазара на труда, и да ги развие в личността на участниците. Като инструмент за неформално обучение беше използван театъра.

Младежкият обмен, осъществен през април 2017, има изключителни предимства за участниците, които обогатиха своята автобиография, с което увеличават  възможностите си за реализация на пазара на труда в конкурентна среда. В резултат на проекта участниците придобиха самоувереност и способност за критично мислене, умения в театралното и артистичното изразяване.

19198539_1503176769739683_455208010_n
19239583_1503176786406348_2070823241_n
19244170_1503176783073015_336073886_n
19244220_1503176776406349_1913844811_n