ПОЗИТИВНАТА ЕИ

Асоциацията за кариерно развитие и обучение е партньор в проект ПОЗИТИВНА ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ, координиран от Consilium Development and Training, Великобритания. Проектът има за цел да развие капацитета на практикуващите младежки работници за ефективно прилагане на практиките на емоционалната интелигентност, за да дадат възможност на младите хора да „намират“ своя „елемент“, както и да работят за формирането на тяхното допълнително личностно и професионално развитие.

Проектът има за цел да обучи практикуващите младежки работници в основните понятия за емоционална интелигентност и нейното приложение в младежката сфера, като екип от практици в областта на младежката работа с набор от творчески инструменти и методи, свързани с овластяването на младите хора чрез емоционална интелигентност, добри практики в областта на овластяването и подкрепата на личното и професионалното им развитие.

4
2
3
1