МОГА И УСПЯВАМ!

Асоциация за кариерно развитие и обучение (АКРО) стартира през месец ноември 2016 г. изпълнението на проект „Мога и успявам!“, подкрепен от Български фонд за жените.

Целта на проекта е:

Да насърчи активното участие на младите жени в сферата на науката, образованието, изкуството, културата и бизнеса;

Да повиши информираността на младите хора по проблемите на равнопоставеността на жените и мъжете; промяна на дискриминиращите джендър стереотипи с цел промяна на нагласите и поведението сред подрастващите и младите хора в училищна възраст;

Да насърчи младите жени за активно участие във всички сфери на политическия и социален живот, стимулиране на младите жените към предприемачество за постигане на икономическа независимост изкуството, културата и бизнеса.

Основната дейност в рамките на проекта e позитивна информационна кампания за популяризиране на постиженията на успешни млади жени в Пловдив и региона.

Добрият пример ще мотивира и насърчи младите момичета да се стремят към успешна кариера и професионална реализация, което е пътят към икономическо овластяване и финансова независимост.

1
2
4
3