МЕЧТАЙ СМЕЛО!

Асоциация за кариерно развитие и обучение е координатор на национален консорциум в изпълнението на проект „Мечтай смело“, финансиран от програма Еразъм+. Партньори в консорциума са:  Общинско предприятие ,,Детски и младежки център“ Димитровград., Спортен клуб „Фабрика за шампиони“ – София, Асоциация „Walk Together“ – София и Асоциация за подпомагане на обществото и младите хора – Русе. Пермакултура Кантабрия е чуждестранният партньор, който споделя своя опит и методики за успешно предприемачество.

Организациите, участващи в проекта, ще открият нови техники за разработване на устойчиви проекти, които са творчески и обединяват местните общности.

Основната дейност на проекта е 7-дневен курс на обучение, озаглавен „Драконова мечта – методология за обучители: проектиране на творчески, съвместни и устойчиви проекти и организации“. В курса участваха по двама представители на организациите в консорциума.

Курсът има за цел да предостави на участниците ценни инструменти за групово съдействие, включване и предприемачество. Обучението представи алтернативни организационни и икономически модели като Dragon dreaming, методология на участието, която включва теоретични и практически сесии.

Участниците придобиха нови компетенции, които ще подобрят на качеството на техните проекти и ще допринесат за модернизиране на организациите, в които работят.

Надяваме се, че практикуването на техниката на Dragon Dreaming ще подобри уменията за работа в екип на участниците, ще стимулира у тях процеса на себепознание и повишаване на самочувствието,  ще насърчи предприемачеството, като с това ще подобри пригодността им за заетост.

В резултат на организационното сътрудничество и обучението по алтернативни модели (организационни и икономически), участниците ще могат да оценят всички оперативни и стратегически промени, необходими за модернизиране на техните организации и адаптиране на дейности към предизвикателствата на съвременното общество.

Участващите организации ще могат да предлагат социално и екологично устойчиви проекти с по-високо качество, както и ще да могат да оценяват нови източници на финансиране.

1
2
3
4