ЕСТЕСТВЕНАТА ТОЛЕРАНТНОСТ

АКРО е партньорска организация в проекта „Естествена толерантност“ FÉK Egyesület. Основната тема е толерантност, приемане, включване и солидарност. В проекта бяха включени разнообразни дейности като дискусия, театър, симулационни игри и презентации, подкрепени с приключенски игри.

По време на проекта бяха използвани неформални методи за обучение, включително педагогика за приключения. В резултат на това участниците в проекта обогатиха и развиха своите ключови компетенции, научиха повече другите култури, за солидарността и толерантността, повишиха уменията си за себеизразяване. В резултат на участието си младите хора са по-мотивирани за продължаване на образованието си и за постигане на успешна професионална и социална реализация.

image3
image2
image1
image