ЕДНА СТЪПКА НАПРЕД

Асоциация за кариерно за развитие и обучение е партньор в проекта ЕДНА СТЪПКА НАПРЕД, координиран от Egyesek,Унгария. Целта на проекта е да развие социалните и комуникационни умения на младежките работници и да им даде възможност да използват импровизационния театър като иновативен инструмент за насърчаване и развитие на младежко предприемачество. Целта е придобиването на преносими умения, поемане на риск, творчество, решаването на проблеми, приемането на грешките и други основни умения за младите предприемачи. Проектът допринася за регионалното сътрудничество между участващите страни с фокус върху начините за увеличаване на шансовете за младежко предприемачество. Проектът е с практическа и теоретична насоченост, иновативен и експериментален. Целта е всяка партньорска организация да получи необходимите инструменти и знания и да ги разпространи сред екипа си и в партньорската си мрежа, като с това ще допринесе за включването и овластяването на млади хора в неравностойно положение в своята страна.

1
3
4
2