ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ МЕДИЙНА ГРАМОТНОСТ

С този проект ще продължим нашата работа за налагане на обучението по медийна грамотност и чрез медийна грамотност във формалната образователна система в България чрез обучение на университетски преподаватели, учители и експерти по медийна грамотност.
Наши партньори в проекта са Media Education Lab, САЩ, Софийски университет и Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите към Тракийски Университет.
В рамките на проекта ще бъде разработен курс за обучение на действащи и бъдещи учители за прилагане на методика за обучение чрез медийна грамотност и ще бъде проведен семинар за обучение за учители, преподаватели и докторанти в педагогически факултети на български университети за прилагане на методиката.
В пет средни училища в област Стара Загора ще бъдат учредени Клубове за медийна грамотност като тестов модел
на прилагане на методиката на преподаване и учене чрез медийна грамотност.
Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Посолството на САЩ в България.

Читалище ЛИК - Плевен 3
Читалище ЛИК - Плевен 4
Читалище ЛИК - Плевен 2
Читалище ЛИК - Плевен 1