МУЛТИКУЛТУРНОТО СЕЛО

АКРО е партньор в международния проект „Мултикултурното село“, координиран от сдружение „Скаутското общество“ на Търгу Жиу,  финансиран по програма Еразъм+.

Основната дейност е младежки обмен, проведен в периода 26 август – 4 септември 2016 г.  – 04.09.2016 г., в който участваха 50 младежи от шест партньорски организации: България (Асоциация за кариерно развитие и обучение), Унгария (нестопанска организация „Innovaform Közhasznú Kft.“), Литва (младежки център, Open Siauliai Distric, OSDYC), Полша (младежко сдружение „Stowarzyszenie Moje Marzenia Spełniają się“), Словения (Mladinsko Kulturno Umetnisko Drustvo Ki-Adivo 11) и Турция (Genç Erişim Derneği).

Целта на проекта е да се повиши информираността за различни култури сред младите хора в селските райони, в резултат на миграция – чрез различни методи за устойчиво развитие на обществото. Основните цели са: насърчаване на познанието за различните култури – на страните, участващи в проекта; познаване и зачитане на основните човешки права, идентификация, осъзнаване, превенция и противодействие на расизма в обществото; стимулирането на личностното развитие чрез участие в проекти по Еразъм+.

4
2
1
aapgss