БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ

В периода 1 февруари – 5 март 2021 проведохме обучение на възрастни хора от Пловдив и региона и гр. Гълъбово, област Стара Загора по безопасно използване на интернет.

Обучението присъствено в групи в гр. Баня, област Пловдив, и гр. Гълъбово, област Стара Загора, в партньорство с местните читалища „Св.св. Кирил и Методий“ и „Просвета 1911 г.“. В с. Войводиново част от групата беше обучена онлайн в общ чат във ФБ и индивидуално обучение на членове на читалище „Виделина“ в библиотеката към читалището.

В Пловдив обучението беше индивидуално в периода 1 – 5 март в библиотеката към читалище „Алеко Константинов“, които са дългогодишни партньори на асоциацията ни и работим съвместно в областта на медийната грамотност.

Подготвихме кратка брошура с основни насоки и правила за безопасност в интерне и я предоставихме на всички участници в обучението.

1-1
2-2
3-3
5-5